Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-4 έως 15-4
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-4 έως 15-4

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 9-4 έως 15-4 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-4 έως 8-4
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-4 έως 8-4

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 2-4 έως 8-4 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-3 έως και 1-4
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-3 έως και 1-4

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 26-3 έως 1-4 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-3 έως 25-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-3 έως 25-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 19-3 έως 25-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-3 έως και 16-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 12-3 έως και 16-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 12-3 έως 18-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-3 έως και 11-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 5-3 έως και 11-3

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 5-3 έως 11-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-2 έως και 4-3
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 26-2 έως και 4-3

 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 26-2 έως 4-3 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-2 έως και 25-2
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 19-2 έως και 25-2

  Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 19-2 έως 25-2 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 6-11 έως και 12-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 6-11 έως και 12-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 6-11 έως 12-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 30-10 έως και 5-11
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 30-10 έως και 5-11

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 30-10 έως 5-11 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα από 23-10 έως και 29-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα από 23-10 έως και 29-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 23-10 έως 29-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 16-10 έως και 22-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 16-10 έως και 22-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 16-10 έως και 22-10 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-10 έως και 15-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 9-10 έως και 15-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 9-10 έως 15-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-10 έως και 8-10
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 2-10 έως και 8-10

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 2-10 έως 8-10 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-9 έως και 1 Οκτωβρίου
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 25-9 έως και 1 Οκτωβρίου

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 25-9 έως και 1-10 (Επιμέλεια: Αντώνης…

Continue Reading →

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-9 έως και 24-9
Permalink

Ο ουρανός και οι πλανήτες αυτή την εβδομάδα, από 18-9 έως και 24-9

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ από 18-9 έως 24-9 (Επιμέλεια: Αντώνης Παντελίδης)…

Continue Reading →